Home
  • Кои сме ние?
  • Oсновни ни принципи
  • Продукти и услуги
  • Вътрешна култура

Кои сме ние?

сградата на пластикс

Сентера Пластикс ООД е бързо развиваща се компания, която е основана през 2006 г. и е фокусирала своята икономическа дейност в няколко направления - технически пластмасови изделия, инструментална екипировка и нестандартно оборудване. Ние разработваме различни видове щанци, матрици, шприцформи, бласт форми, отделни детайли и приспособления.

В атмосфера на професионализъм, креативност, иновативност и ползотворна екипна работа, екипът от висококвалифицирани инженери и служители, с които разполагаме, разработва и създава моделите на детайли и форми на бъдещето. Всичко това постигаме благодарение на модерна ERP система, компютърна техника и специализиран софтуер.

Цялостният процес на създаване на идеен проект е тясно свързан с постоянната комуникация с клиента, защото преди всичко искаме да изясним всички детайли и да постигнем задоволителен резултат. Ние разчитаме на нашия опит и знания, за да доставим възможно най-качествен продукт на клиентите ни и да установим отношения с тях, основани на доверие.

Сентера Пластикс беше създадена, при сложен конкурентен пзар, трябваше да имаме ясна визия и стабилна вътрешна култура, за да растем стабилно. За щастие точно тези неща ни помогнаха да стигнем до мястото, където сме днес. През годините изградихме финансова стабилност и утвърдени принципи за успешна реализация както на собствени, така и на възложени проекти.

Oсновни ни принципи

Основните принципи в нашата работа ни помагат да предоставим едно и също качество, отдаденост и ангажираност към всичките ни клиенти, към външни и вътрешни проекти. Изпълнението на всеки проект разчита изцяло на квалифициран екип от специалисти с дългогодишен опит и иновативни познания за решаване на проблеми. Прилагането на нови идеи за проектиране и изпълнение на шприцформи и матрици се извършва чрез използване на всички доказани и надеждни нови технологии. Подбираме и използваме материали и готови компоненти с гарантирано качество и произход. Използваме външни услуги, за да гарантираме, че проектът ще бъде завършен до уговорения срок, осъществяваме постоянен контрол върху изпълнението на всеки етап от производствения процес. Обслужваме, ремонтираме, сглобяваме, модифицираме и съхраняваме всички инструменти. Държим на принципите си и се стараем неотклонно да ги следваме по време на работния процес всеки ден.

Следването им води до основната ни цел – постигане на пълна удовлетвореност на клиентите ни и установяване на дълготрайни отношения с тях, основани на доверие и надеждност. Всеки един завършен продукт на компанията е израз на нашите възможности, качество и сигурност, отговаря на най-високите стандарти.

Продукти и услуги

лента с продукт

В стремежа си да бъдем независима и високотехнологична компания създадохме и развиваме собствен инструментален цех. Производството на инструменталната екипировка се извършва с помощта на модерни фрезови центри DMG и ерозионни машини SODICK.

За пластмасовите изделия фирмата разполага с обособен шприцов цех с нови шприц машини Arburg, оборудвани с модерни периферни устройства на водещи производители като Regloplast Arburg, Motan и Wittmann. Благодарение на това имаме разнообразна производствена гама, включваща стотици различни пластмасови части за различни дейности. Пластмасовите изделия за ОВК индустрията са основен дял в производството ни.

Всичко, което сме направили до този момент, е предпоставка за високото качество на произвежданите от нас продукти - абсолютно изискване за нашата област и успеха ни.

Вътрешна култура

При нас йерархията е почти хоризонтална, тъй като всички играем значителна част от работния процес и разчитаме на взаимно уважение. Вземането на решения става бързо, така че нито нашите колеги, нито нашите клиенти да се чувстват забравени или пренебрегнати. Ние сме идеалното място за иноватори, креативни хора и хора с желание за развитие.

Ние предлагаме нещо повече от продукти - предлагаме решения!

Колегите ни винаги се гордеят с работата си и отстояват нейното качество.

Сентера Пластикс може да превърне амбициозните Ви идеи в реалност и да бъде вашият най-надежден бизнес партньор!